Vem uppfann elektriciteten?

Vem uppfann elektriciteten och vem fick idén?

Benjamin Franklin visade att åska var ett elektriskt fenomen. Hans försök var minst sagt livsfarliga.

Benjamin Franklin visade att åska var ett elektriskt fenomen. Hans försök var minst sagt livsfarliga.

Detta är en vidsträckt fråga som kräver en längre artikel eller en bok som svar, exempelvis ”Elektricitet” av David Bodanis, utgiven av Norstedts förlag. Här följer några korta nedslag.

Elektricitet kan definieras som ”fenomen som har att göra med stationära eller­ rörliga elektriska laddningar” (Eb.com). Konkret skulle elektricitet kunna beskrivas som resultatet av att ett antal negativt laddade elektroner anhopas eller förflyttar sig.

Redan på 600-talet före Kristus noterade den grekiske filosofen Thales från Miletos att bärnsten som gnuggas attraherar lätta objekt. Det grekiska namnet på bärnsten är elektron, vilket som synes ligger till grund för såväl ordet elektricitet som andra ord inom området. 1936 hittade man i Irak lerkärl från ett par hundra år f.Kr. Dessa visade sig innehålla elektroder av koppar och järn och skulle kunna vara en sorts galvaniska element, något som dock inte har kunnat bevisas.

Nästa större milstolpe är år 1600. Då publicerar drottning Elisabet I:s liv­läkare William Gilbert den första boken inom området, De Magnete, i vilken han skiljer mellan magnetisk och elektrisk kraft. På 1700-talet visar Benjamin Franklin att åska är ett elektriskt fenomen (se Allt om Vetenskap 10-05). Omkring år 1800 gör Luigi Galvani och Alessandro Volta betydelsefulla upptäckter – den förra sambandet mellan kroppsliga och elektriska fenomen, den senare batteriet i form av Voltastapeln. Michael Faraday (se Allt om Vetenskap 12-07) är ett annat viktigt namn – han utforskar sambandet mellan elektricitet och magnetism och skapar en elektrisk motor 1821.

Den första egentliga praktiska tillämpningen av elektricitet kom 1837, då Samuel Morse uppfann telegrafen. 1876 lanserar Alexander Graham Bell telefonen och två år senare uppfinner Thomas Edison glödlampan. Därefter duggar tillämpningarna inom elektricitetens område tätt och numera skulle vi inte klara oss speciellt länge utan den.

Elektriciteten som sådan har med andra ord ingen uppfinnare, utan den finns ”inbyggd” i naturen. Om man med elektricitet menar ”två hål i väggen” så är svaret att det på 1880-talet utkämpades en kamp i USA om distributionsformen för elektricitet. Likströmmens förespråkare Thomas Edison förlorade, medan den amerikanske uppfinnaren och industrimannen George Westinghouse och växelströmmen vann denna kamp.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter