Vem uppfann ubåten?

Svenska flottans första ubåt, Hajen från 1904, finns idag på Marinmuseum i Karlskrona.

Svenska flottans första ubåt, Hajen från 1904, finns idag på Marinmuseum i Karlskrona.

Leonardo da Vinci är ett gångbart namn när det handlar om ingenjörskonst. Bland mycket annat hade han idéer om en ubåtsliknande farkost.

Den holländske uppfinnaren Cornelis van Drebbel anses vara den förste som skapade en praktiskt användbar ubåt. På 1620-talet testade han flera modeller i, eller snarade under, Themsen. Dessa drevs av åror.

1776 skapade amerikanen David Bushnell en enmansubåt, Turtle, med handdriven propeller. Med hjälp av Turtle gjordes ett misslyckat försök att sänka en brittisk fregatt. Större lycka hade ubåten H.L. Hunley under amerikanska inbördeskriget 1864, vilken med hjälp av en stångtorped sänkte ångslupen USS Housatonic. Och sig själv, kan tilläggas.

En av fäderna till den moderna ubåten är amerikanen John Philip Holland. 1898 skapade han en 16 meter lång enkelskrovsubåt som drevs av en förbränningsmotor i ytläge och el i u-läge.

John Philip Holland

John Philip Holland

Den första svenska ubåten skapades av mariningenjören Carl Richson. Utifrån de erfarenheter han skaffat under en studieresa till Nordamerika konstruerade han Hajen, som sjösattes den 16 juli 1904. Hajen byggde på Hollands principer, men innehöll flera innovativa lösningar. Ubåten införlivades i flottan och fick som första uppdrag att avgå till Göteborg, för att finnas till hands i samband med unionskrisen med Norge 1905.

Besättningen på Hajen bestod av tolv man och bekvämligheter saknades i stort sett helt. De som inte var i tjänst fick sitta på durken eller utrustningen. Toalett saknades, liksom värmeanläggning och möjlighet att värma mat eller dryck.

Hajen avrustades 1919 och är idag museifartyg på Marinmuseum i Karlskrona. Där pågår även en speciell ubåtsutställning med anledning av 100-årsjubileet.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter