VEM VAR...

Robert Millikan?

Robert Andrews Millikan var en amerikansk fysiker som levde mellan 1868 och 1953. Han är främst känd för Millikans försök, där han med början 1909 studerade små elektriskt laddade oljedroppar för att försöka bestämma storleken på elektronens laddning. Han fann att laddningen hos dropparna var multiplar av en viss konstant, beroende på hur många extra elektroner oljedropparna hade, och att denna konstant då var elektronens laddning. Millikan verifierade även Einsteins ekvation för fotoelektrisk effekt experimentellt och ett exakt värde på Plancks konstant. För dessa upptäckter fick Millikan nobelpriset i fysik 1923.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter