Vem var Emmy Noether?

Matematikern Emmy Noethers arbete har haft stor betydelse för den moderna fysiken och har prisats av bland annat Albert Einstein.

Matematikern Emmy Noethers arbete har haft stor betydelse för den moderna fysiken och har prisats av bland annat Albert Einstein.

Den tyska matematikern Amalie Emmy Noether levde mellan 1882 och 1935. Hennes banbrytande arbete inom bland annat abstrakt algebra gjorde att hon efter sin död beskrevs av Albert Einstein som det dittills viktigaste kvinnliga matematiska geniet.
Att som kvinna göra karriär inom matematiken var vid denna tid inte det lättaste.
Då Noether påbörjade sina universitetsstudier var det inte tillåtet för kvinnor i Tyskland att officiellt delta i universitetskurser och hon kunde därför bara sitta med som åskådare.
Trots det tog hon 1907 sin doktorsexamen vid universitetet i Erlangen, varefter hon arbetade i många år utan betalning vid både universitetet i Erlangen och Göttingens universitet innan hon till slut erbjöds en avlönad position vid Göttingens universitet.
Hon blev sedan kvar vid Göttingens universitet fram till 1933 då hon flyttade till USA – som judinna avskedades hon från universitetet när nazisterna tog makten.
Bara två år senare avled hon efter en liv­moderoperation.
Ett av Noethers viktigaste bidrag är Noethers sats, som genom att säga att varje symmetri motsvaras av en konserveringslag, som till exempel lagen om energins bevarande, hjälpte till att lägga grunden till den moderna teoretiska fysiken.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter