Vem var Hans Christian Ørsted?

1820 utförde Hans Christian Ørsted tillsammans med sin assistent ett experiment som demonstrerade effekten av en elektrisk ström på en magnetisk kompassnål. Detta blev startskottet för elektromagnetismen.

1820 utförde Hans Christian Ørsted tillsammans med sin assistent ett experiment som demonstrerade effekten av en elektrisk ström på en magnetisk kompassnål. Detta blev startskottet för elektromagnetismen.

Hans Christian Ørsted var en dansk fysiker som levde mellan 1777 och 1851. Ørsted, som var bror till den danske statsministern Anders Sandøe Ørsted, utnämndes 1806 till professor i Köpenhamn. Han upptäckte 1820 sambandet mellan elektricitet och magnetism och han lade därmed grunden till elektromagnetismen. Till minne av denna upptäckt uppkallades 1934 en enhet för magnetisk fältstyrka efter Ørsted.

Ørsted sysslade även med kemi och han blev 1825 först med att framställa aluminium. Han var dessutom 1829 med och grundade Polyteknisk Læreanstalt, som idag kallas för Danmarks Tekniske Universitet. 1822 invaldes han också som utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2013

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter