Vem var Jöns Jacob Berzelius?

Jöns Jacob Berzelius revolutionerade kemin under 1800-talets första hälft. Bild: SPL

Jöns Jacob Berzelius revolutionerade kemin under 1800-talets första hälft. Bild: SPL

Den kände svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius föddes 1779. Berzelius, som blev föräldralös i tidig ålder, växte upp hos släktingar. Efter att ha tagit examen från Uppsala universitet inledde han sin karriär som läkare, men han utsågs 1807 till professor i medicin och farmaci vid Kirurgiska skolan, som idag går under namnet Karolinska Institutet.
Berzelius banbrytande arbete inom kemin ledde bland annat till införandet av atomteorin i kemin, den första noggranna sammanställningen av atommassor för grundämnen, de kemiska beteckningar bestående av en eller två bokstäver som idag används för grundämnen och indelningen av kemin i organisk och oorganisk kemi. Berzelius upptäckte även fenomenen isomeri och katalys och grundämnena cerium, selen, kisel, zirkonium och torium. 

Berzelius adlades 1818, blev friherre 1835, utsågs till ledamot av Svenska Akademien 1837 och var från 1818 fram till sin död 1848 sek­reterare för Kungliga Vetenskaps­akademien.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter