Vetenskaplig rasism

Jag fick höra om en bok som heter The Bell Curve och den menar att man kan avgöra en människas värde och intelligens baserat på var de kommer ifrån. Jag är själv invandrare och enligt dem är skälet till att landet jag föddes i har så mycket problem att människorna där inte är smarta. Är detta vetenskap?

Den kritiserade boken The Bell Curve har tagit sitt namn från den engelska benämningen på den normalfördelningskurva som bland annat används för att illustrera IQ-testresultat.

Den kritiserade boken The Bell Curve har tagit sitt namn från den engelska benämningen på den normalfördelningskurva som bland annat används för att illustrera IQ-testresultat.

Den kontroversiella boken The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life gavs ut 1994 av den amerikanske psykologen­ Richard J Herrnstein, som dog innan boken kom ut, och den amerikanske politiske forskaren Charles Murray. Den argumenterar bland annat för att intelligens påverkas av både arv och miljö.
Bokens innehåll har kritiserats starkt, speciellt vad gäller författarnas påståenden att de kunnat konstatera skillnader i intelligens mellan olika folkgrupper. Boken har även anklagats för att representera en form av vetenskaplig rasism, i likhet med den pseudovetenskapliga rasbiologin.
Före bokens utgivning genomgick författarnas arbete inte heller expertgranskning (eng: peer review), som innebär att arbetet granskas och bedöms av andra forskare som är kunniga inom forskningsområdet ifråga. Den här typen av granskning är någonting som normalt sett sker före publicering av vetenskapliga forskningsresultat för att se till att vetenskaplig kvalitet och objektivitet upprätthålls. Forskning som inte genomgått expertgranskning anses allmänt inte vara särskilt mycket värd.
Resonemanget i boken bygger på resultat i IQ-tester och debatten handlar till stor del om vilken roll ärftligheten spelar. Det finns skillnader mellan länder i hur människor genomsnittligt presterar i sådana tester, men de flesta forskare ser mer kulturella och socioekonomiska orsaker än genetiska. Bland annat ­upptäckte den ­nyzeeländske forskaren J Flynn den så ­kallade Flynn­effekten redan på 1980-talet. Den innebär att det genomsnittliga IQ-värdet, som alltid ska vara 100, sakta förskjuts. Hade vi i västvärlden använt 1980-talets tabeller så hade ­medel nu legat på 110-120.
De u-länder där genomsnittet ligger långt under 100 idag, skulle med den tidens mått ligga på omkring 100. Skillnaderna mellan i-världen och u-länderna minskar också hela tiden.
De som vill tolka skillnader i IQ genetiskt får svårt att förklara detta.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter