Vi omges av antimateria

Jorden är omringad av ett bälte av antimateria, närmare bestämt antiprotoner – partiklar med negativ laddning, men med samma massa som protoner. Partiklarna, som skapas genom kosmisk strålning, ligger i ett skikt några hundra kilometer ovanför jordytan. De har upptäckts av satellitprojektet Pamela där svenska astronomer medverkar.
Nu spekulerar man om huruvida antiprotonerna kan användas som bränsle till långväga rymdresor i framtida raketmotorer som drivs av antimateria.
 

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter