Vi pratar med Björn Ingelsson

forskare vid Linköpings universitet, som hittat ett nytt varningssystem i kroppens immunförsvar.

Vad är det för system?

– Sedan tidigare har man vetat att celler i kroppens immunförsvar kommunicerar genom små proteiner, cytokiner, och antikroppar. Nu har vi upptäckt att även cellernas kraftstationer, mitokondrierna, kan delta i immunförsvaret genom att snabbt utsöndra 

Bild: Oskar Lürén / AR2 Reklambyrå

Bild: Oskar Lürén / AR2 Reklambyrå

sitt dna som långa trådar när immunförsvarets celler reagerar på små dna-fragment som liknar bakterie- och virus-dna.

Hur fungerar det?

– Mitokondrier har eget dna och då de härstammar från bakterier, liknar mitokondrie-dna bakteriernas. Vårt immunförsvar är programmerat att reagera på icke-kroppsegna molekyler för att försvara oss mot bakterier och virus. När mitokondrie-dna kastas ut så känner andra immunceller igen det som något icke-kroppseget, det vill säga en signal för fara, och startar sina program för bekämpning av patogener. Vi ser det som att det utkastade mitokondrie-dna:t förstärker farosignalen och involverar fler immunceller än bara den som just blivit infekterad.

Varför kan det göra oss sjuka?

– För mycket är inte bra. Om det sker en oavsiktlig utsöndring av mitokondrie-dna eller om det utsöndrade mitokondrie-dna:t inte tas bort i blodet kan det leda till oönskad inflammation.

Vilken betydelse kan er upptäckt få?

– Det som är spännande nu är att andra forskargrupper intresserat sig för det här och börjar titta på aktivt utsläpp av mitokondrie-dna från immunceller i sina egna problemställningar. Förhöjda nivåer av fritt mitokondrie-dna i blod har observerats i många olika sjukdomar så som hjärtinfarkt, lupus, reumatoid artrit, diabetes, cancer, hiv med flera. Skulle vi lyckas förhindra onödigt utsläpp av mitokondrie-dna kunde det potentiellt lindra den inflammation som är associerad med dessa sjukdomar.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter