Vi pratar med Per Carlbring

professor i psykologi vid Stockholms universitet, som vill bota social fobi med hjälp av ett datorspel.

Bild: Anna-Karin Landin/ S­tockholms universitet

Bild: Anna-Karin Landin/ S­tockholms universitet

Hur fungerar datorspelet?

– Deltagaren sätter på sig VR-glasögonen och ser då fyra personer som tittar spelaren i ögonen. Ansiktsuttrycken varierar från positiva och neutrala till mer avståndstagande och i vissa fall avsky. Spelarens uppgift är att försöka strunta i själva ansiktsuttrycken och fokusera på speluppgiften som exempelvis kan vara att spela ett slags memory. Syftet är att spelarens uppmärksamhet ska bli mer flexibel.

Hur ofta ska patienten använda det?

– Behandlingen kräver bara ett besök. Sedan följer vi upp resultatet direkt efteråt och sedan efter ytterligare en respektive tolv veckor.

Hur ser framtidsplanerna ut för dator­spelet?

– Behandlingen bygger på nya rön inom kognitionsvetenskap, det vill säga hur människan uppmärksammar och automatiskt bearbetar information från omgivningen. Nuvarande behandlingar, som till exempel kognitiv beteendeterapi, ger ofta ett bra resultat men tar ofta flera månader att gå igenom. Det låter kanske lite som hokus pokus men vår förhoppning är att datorspelet ensamt ska vara minst lika ­effektivt som sedvanlig behandling.

I en framtid kan jag tänka mig att denna typ av program går att ladda ner gratis från lands­tinget efter kontakt med en läkare. Alltså att doktorn skriver ut en länk istället för ett läkemedelsrecept. Men först måste vi förstås se hur effektivt programmet är!

 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter