Vi pratar med Per Delsing

professor i experimentell fysik vid Chalmers som leder bygget av en svensk kvantdator.

Bild: Johan Bodell/Chalmers

Bild: Johan Bodell/Chalmers

Det är en jättesatsning, berätta lite kortfattat om projektet.

– Det är en storsatsning på kvantteknologi som har två huvudmål. Det ena är att bygga en bred kompetens i Sverige, det andra är att bygga en svensk kvantdator. Utöver kvantdatorutvecklingen som leds från Chalmers kommer KTH och Lunds universitet att leda områdena kvantkommunikation respektive kvantdetektion.

Varför väljer ni att göra det själva? EU gör ju en ännu större satsning 2019?

– Knut och Alice Wallenbergs stiftelses satsning är faktiskt större än vad svenska forskare kan hoppas att få från EU, dessutom startar den ju redan 2018. Vi kommer också att söka pengar från EU tillsammans med andra europeiska grupper.

Vad är den största utmaningen?

– Kvantdatorn byggs upp av ett antal kvantbitar. Den stora utmaningen är att ha full kontroll på dessa samtidigt som man isolerar kvantbitarna helt från omgivningen.

Hur långt ifrån en kvantdator är ni idag?

– Idag har vi enstaka kvantbitar som är bland de bästa i världen. Vi behöver nu koppla samman många sådana. Vårt mål är att ha en kvantdator med 100 kvantbitar om tio år.

När tror du att vi kan se den första fullt fungerande kvantdatorn?

– Det är naturligtvis alltid svårt att förutspå framtiden, men jag tror att det kommer att dröja ungefär tio år innan vi har en enkel kvantdator som gör något nyttigt. Sen kommer det att ta ytterligare cirka tio år innan kvantdatorerna blir riktigt kraftfulla.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter