Vi pratar med Natuschka Lee

forskare vid Umeå universitet som ska studera biologiska prover från rymden.

Vad är det för prover?

– Det är prover som representerar olika livsformer på jorden samt kemiska och geologiska prover som skickades upp till ISS sommaren 2014 och fästes på den speciella modulen Expose-R2. Proverna kom i somras tillbaka ner till jorden för att undersökas av ett stort internationellt team inom projektet Biomex (Biology and Mars Experiment).

Vilka organismer handlar det om?

– Totalt rör det sig om 25 olika typer av arter – allt från arkéer, bakterier, alger, svampar till lavar och mossor samt även biokemiska substanser från dessa, såsom skyddande pigment. Organismerna representerar olika typer av livsstrategier för att vi ska få en inblick i hur liv från jorden reagerar på rymdbetingelserna och för att vi ska kunna utveckla bättre metoder för att kunna upptäcka spår av annat liv ute i rymden.

Hur ser livsvillkoren ut utanför ISS?

– Mycket tufft och extremt, såsom hög strålning och extrema temperaturer, genomsnittshöjden för ISS ligger på 360 kilometer. Och de kan också uppleva tyngdlöshet, så kallad mikrogravitation, eftersom ISS per definition befinner sig i fritt fall.

Förväntar ni er att något har överlevt?

– Ja, det mesta. Organismerna har ju valts ut noggrant i flera förstudier – dels på jorden i speciella laboratorier och rymdsimulationskammare, dels på rymdstationen. Vissa av resultaten var så intressanta och häpnadsväckande att vissa organismer, till exempel arkéer, bakterier och lavar, har fått åka ut till rymden igen för kompletterande studier.

Vilken uppgift har du?

– Att tillsammans med forskare i Tyskland, Spanien och Sverige studera hur lavarna och mossorna har reagerat och framför allt varför. Det gör vi med avancerade mikroskopiska, biokemiska, mikrobiologiska, molekylärbiologiska och bioinformatiska metoder.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter