Vi pratar med Ulrika Rova

professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, som vill göra drivmedel av sjöpungar.

Bild: Johan Baggström

Bild: Johan Baggström

Vad är sjöpungar?

– Sjöpungar är ett ryggradslöst djur. Det finns cirka 20 olika arter av sjöpungar vid den svenska västkusten. De är filtrerare och lever på plankton, i princip kan man likna dem vid musslor utan skal. Den sjöpung vi använder heter tarmsjöpung och den odlas på samma sätt som man odlar musslor, det vill säga på långa band som går ned i havet. Sjöpungarna fäster sig på dessa band och förblir där resten av sitt ungefär ettåriga liv.

Vad gör dem lämpade som etanolråvara?

– Sjöpungar har ett ytterhölje som består av upp till 60 procent cellulosa. Förutom vissa alger och bakterier är sjöpungar hittills den enda kända icke-växtkällan för cellulosa.

Har de fördelar som inte andra etanolkällor har?

– Till skillnad från skogsråvara (lignocellulosa från träd) så är sjöpungarnas cellulosa inte omgiven av hemicellulosa och lignin. Det innebär att det är mycket enklare och effektivare att bryta ned denna cellulosa med hjälp av enzymer eftersom dessa fungerar mycket bättre om inte lignin finns med. Från detta steg får man glukosmolekyler som man med hjälp av jästceller jäser till etanol.

Hur mycket etanol skulle kunna produceras på detta sätt?

– Om man kan bygga ut nuvarande kapacitet på själva odlingssystemet så skulle man kunna tillverka bioetanol motsvarande 50 procent av den årliga efterfrågan på etanol i Sverige. Det baserar vi på Agroetanols uppgifter om att vi i Sverige blandar fem procent etanol i vanlig bensin, vilket ger en årlig förbrukning på cirka 250 000 kubikmeter etanol. Till det tillkommer etanolbehovet för E85, E95 och ren drivmedelsetanol, som ligger på drygt 100 000 kubikmeter.

Vad finns det för andra fördelar med att odla sjöpungar?

– Sjöpungar är mycket bra filtrerare som renar ­vatten på kväve och fosfor, så ur ett miljö­perspektiv kan man använda dem för att mildra ­övergödning i havet och även som ett bra jord­förbättrande medel för jordbruk.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter