Vi släpper ut mer metan än vi anat

Forskare placerar borrprover i en smältkammare för att utvinna metan från de urtida luftbubblorna som kan ses som små tidskapslar. Bild: Xavier Fain

Forskare placerar borrprover i en smältkammare för att utvinna metan från de urtida luftbubblorna som kan ses som små tidskapslar. Bild: Xavier Fain

Mänskligt påverkade utsläpp av växthusgasen metan är 25 procent högre än vad som tidigare varit känt, enligt en studie i Nature. Forskarna har analyserat luftbubblor i upp till 12 000 år gammal is från Antarktis. Deras slutsats är att metanhalten i atmosfären stigit från 750 miljarddelar år 1750 till 1 800 miljarddelar idag.

Eftersom mängderna metan som på naturligt sätt sipprar upp i atmosfären från bland annat våtmarker, bränder och haven tros ha legat på en relativt stabil nivå under hela den tiden antas ökningen bero på människan. Boskapshållning, risodling, eldning av fossila bränslen och läckage vid olje- och naturgasutvinning är några av bovarna.

Som växthusgas är metan mycket kraftfullare än koldioxid, men bryts också ner snabbare i atmosfären. En stor oro finns att den globala uppvärmning vi nu själva orsakar kan resultera i att lagrat metan i tundran samt från fruset metanhydrat under havsbottnarna ska frigöras och öka växthuseffekten ytterligare – och i värsta fall få den att skena. Men det motsägs i den här studien. Forskarna har inte kunnat se några tecken på att något sådant hänt ens under mycket varma perioder eller i samband med att den senaste nedisningen tog slut. Isotopundersökningar som kan ge en bild av varifrån metanet i atmosfären kommer pekar mot att det inte var tundra eller havssediment som läckte ut gasen i samband med att klimatet blev varmare för 11 500 år sedan. Istället verkar orsaken vara utsläpp från tropiska våtmarker i samband med ökat regnande.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter