Vi talar med Mats E. Eriksson

Rrofessor i paleontologi vid Lunds universitet, och trogen medarbetare i Allt om Vetenskap, som har hittat en 400 miljoner år gammal jättemask i Kanada.

Bild: Stig M Bergström

Bild: Stig M Bergström

Vad är det för ett monster?

– Det är en käkförsedd havsborstmask. Dessa marina djur är mycket vanliga även i dagens hav och tillhör ringmaskarna där vi även finner daggmaskar och iglar.

Hur levde den?

– De flesta havsborstmaskar är bottenlevande vilket allt tyder på att även denna var. Förmodligen levde den delvis nedgrävd i bottensedimenten och spärrade upp sina käkar i väntan på att det skulle passera ett lämpligt bytesdjur.

Vad är särskilt intressant med den?

– Det är endast käkarna som bevarats av ­djuret och de är väldigt mycket större än vad som är normalt för dessa fossil (över en centimeter jämfört med någon millimeter). Genom jämförelser med nulevande arter så beräknas kroppen ha varit mellan en och två meter lång. Fyndet visar att gigantism förekom hos havsborstmaskarna redan för 400 miljoner år sedan. Gigantism är ett fenomen inom evolutionen där en ovanligt stor kropp kan leda till konkurrensfördelar gentemot andra arter. Vi kunde även visa att gigantism tycks ha varit begränsat till en viss evolutionär gren bland de käkförsedda maskarna.

Ni har döpt den efter hårdrocksbasisten Alex Webster. Varför just han?

– Jag är, liksom en av medförfattarna till artikeln (Luke Parry), ett stort fan av hans musik och olika band. Han är en av metalvärldens skickligaste basister och vi anser att han kan betraktas som en ”gigant” när det kommer till att traktera sitt instrument, vilket ju passar in på arten. Dessutom är alla vi tre författare glada hobbymusiker.

Hur många arter har du varit med och döpt?

– Ganska många faktiskt, jag skulle tippa ett tjugotal. Det beror på att fossilgruppen jag har arbetat mycket med varit ganska dåligt undersökt tidigare. De flesta bär dock inte namn efter rockmusiker, men jag har ju uppkallat fossil efter Frank Zappa, Lemmy Kilmister, King Diamond och nu även Alex Webster. Mest för att roa mig själv lite.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter