Vilken är världens högsta bro?

Vilken bro är egentligen världens högsta? Och hur hög är Öresundsbron?


Världens högsta bro är Millau-viadukten över floden Tarn i södra Frankrike, om man räknar den maximala höjden. Bron invigdes så sent som i december i fjol och är som högst 343 meter hög, räknat till toppen av pylonerna (de torn som bär upp konstruktionen). Med tanke på att fordonen passerar floden Tarn på som högst 270 meters höjd lär utsikten vara vidunderlig. Som en jämförelse är Eiffeltornet 321 meter högt, inklusive radio- och TV-antenner.

Millau-viadukten är en imponerande skapelse. 206 000 ton betong och 36 000 ton stål har gått åt till att skapa denna bro, som ska lösa de enorma trafikproblem som tidvis uppstått på vägen genom dalen. Totallängden på viadukten är 2 460 meter och den högsta bropelaren är 245 meter hög. Pylonerna är sju till antalet och kablarna 154.

Öresundsbrons två pyloner är 203,5 meter höga och den fria seglingshöjden 57 meter. När den nya Svinesundsbron står klar i sommar kommer den att vara 92 meter hög och ha en fri seglingshöjd på 55 meter.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter