Bookmark and Share

Vilken är världens största grotta?Om man med ”störst” menar ”längst” så är världens största kända grotta Mammoth Cave i Kentucky, mitt i östra delen av USA. Gångarna i denna kalkstensgrotta är sammanlagt imponerande 560 kilometer långa. Förutom gott om stalagmiter och stalaktiter hittar man här även underjordiska sjöar och floder. Här finns många spännande livsformer, bland annat syrsor, färglösa spindlar och blinda fiskar och kräftdjur.

I modern tid upptäcktes grott­systemet troligen i slutet av 1700-­talet. Dock har man funnit spår, bland annat mumifierade kroppar, av indianer som undersökt Mammoth Cave till ett djup av tre kilometer. Klimatet i grottorna är svart och fuktigt – temperaturen ligger på 12 grader Celsius och luftfuktigheten på 87 procent.

Grottorna har genom åren använts­ till allt från utvinning av nitrat till tuberkulossjukhus. Sedan 1941 är de en del av en 215 kvadrat­kilometer stor nationalpark, som sedan 1981 finns med på Unescos världsarvslista.

Namnet Mammoth Cave härstammar från början av 1800-talet och har inte med det sedan länge utdöda djuret att göra, utan med storleken på grottorna och gångarna.


Mammoth Cave National Parks webbplats: www.nps.gov/maca

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Äggkvarter

Vem säger att hus måste vara så himla fyrkantiga? I en fransk arkitekturtävling där juryn efterfrågade kreativa förslag på ny bebyggelse för Paris skickade den koreanska byrån Planning Korea in ett äggformat kvarter med upphöjda glaskapslar för både bostäder och kontor.

Maglevhissar - framtidens vertikala transporter

De växande megastäderna breder inte bara ut sig på marken, utan sträcker sig också allt längre upp i skyn. Det är en utmaning för ingenjörer och arkitekter att lösa de vertikala transportproblem som uppstår när tusentals och åter tusentals människor ska resa hundratals meter upp och ned i olika byggnader.
Dagens hissar är en flaskhals i transportsystemen och många onödiga timmar går åt för att vänta på dem. Lösningen heter maglevhissar. Och de är redan på gång.

Kan man gå på Pluto?

Dvärgplaneten Pluto har så vitt vi vet en kärna av sten, en mantel av is och en yta som huvudsakligen består av fruset kväve, med små mängder metan, kolmonoxid och andra föroreningar. Även om Plutos yta är isig är den med andra ord fast och går därför utmärkt att gå på.För den...

Vem var Ragnar Granit?

Den finlandssvenske fysiologen Ragnar Arthur Granit föddes år 1900 i Riihimäki i Finland. Han utbildade sig vid Helsingfors universitet och deltog i det finska inbördeskriget 1918. 1940 kallades Granit till Karolinska institutet och han flyttade till Sverige för att slippa undan det finska...

Hjulets utveckling

Skulle ni kunna berätta om hjulets utveckling?

Testosteron - lokalsinnets hormon?

I en radiointervju med en av Nobelpristagarna i början av oktober 2014 nämner denne ett hormon som de tror har betydelse för lokalsinnet. ­Vilket är hormonet?

Är vi gjorda av stjärnstoft?

Jag förstår inte riktigt vad som menas med uttrycket att vi alla är gjorda av stjärnstoft och jag undrar vilken sanning som ligger i detta uttryck?

Äldsta sjöhästen

Den äldsta bekräftade åldern hos en sjöhäst i vilt tillstånd är fem och ett halvt år. I fångenskap kan de leva betydligt längre.

Vem var Hiram Bingham?

Hiram Bingham III var en amerikansk historiker och upptäcktsresande som levde mellan 1875 och 1956. Bingham undervisade bland annat i sydamerikansk historia vid Yale University, men är mest känd för att under en expedition till Peru 1911 ha upptäckt inkastaden Machu Picchu.Under första...

C-bana

Gör om de nedlagda sträckningarna i Londons tunnelbana till ett nätverk av cykelbanor och gångvägar. På så sätt löser man mega­stadens allt större trafikproblem vid ytan och skapar dessutom en helt ny offentlig plats för Londonborna.Förslaget kommer från arkitektbyrån Gensler och...

Så fort eroderar människan jordmånen

100 gånger snabbare än ­naturen eroderar vi människor ­jordmånen.

Så många meter är jordens diameter

12 756 000 är jordens diameter vid ekvatorn räknat i meter.

Kanarieöarna är en riktigt het fläck

Att Kanarieöarna bildats genom vulkanutbrott är forskarna helt ense om, men däremot har det rått en del osäkerhet runt hur detta skett. Är svenskarnas vinteroas i Atlanten liksom ett annat välkänt turistparadis, Hawaiiöarna, en hetfläck, det vill säga en plats där en het magmaplym...

Hur kan galaxer kollidera?

Det verkar egendomligt att galaxer kan kollidera när allt i universum utvidgas. Kan ni bringa reda i detta?

Varför svullnar ögonen av gråt?

Varför ser man ut som Kermit med svullna ögonlock när man gråtit?

Undervattensvulkaner kan förändra klimatet

Långa sammanhängande kedjor av undervattens­vulkaner binder samman våra hav. Här glider oceanplattorna isär och ny jordskorpa bildas. Forskarna har hittills ansett att utbrotten sker jämnt och regelbundet och därför inte påverkar vårt klimat nämnvärt. Men aktiviteten därnere i...

Jetflygplan eller propellerflygplan?

Flygplan med jetmotorer har flera fördelar jämfört med flygplan med traditionella propellermotorer.Eftersom ­jetmotorer är mer kraftfulla är jetflygplan framförallt snabbare och de klarar även av att flyga på högre höjd där bränsleförbrukningen minskar tack vare att luften är...

Vem var Karl von Frisch?

Zoologen och etologen Karl von Frisch föddes 1886 i Österrike och studerade framför allt binas beteende. Genom att träna bin att äta från en konstgjord källa lyckades han bevisa att de kan skilja mellan olika dofter, smaker och färger.Han visade också att bina kommunicerar med varandra...

Finns det fridlysta koraller i Atlanten?

Enligt Sofia Brockmark vid Havs- och vattenmyndigheten har vi inga koraller i Atlanten som är fridlysta men däremot finns det annan lagstiftning som några av arterna omfattas av.I Sverige finns cirka 70 arter av koralldjur och bland annat havsanemoner, cylinderrosor, läderkoraller, sjöpennor...

Så tillverkas bensin

Bensin tillverkas framför allt av råolja. Råolja består av en blandning av en stor mängd olika kolväten, det vill säga kemiska föreningar mellan kol och väte. För att utvinna specifika oljeprodukter, som till exempel bensin, måste oljan raffineras. Raffinering är egentligen en slags...

Sidor