Vilket djur har störst bitstyrka?

Vad är det som avgör hur stor bitstyrka ett djur har? Är det enbart käkmusklernas storlek som avgör detta, eller finns det även andra faktorer som spelar in? Och vilket djur har egentligen störst bitstyrka? Borde inte lejon, tiger eller björn ha avsevärt mer bitstyrka än hyenan, som anses ha starkast käkar?

Alligator mississippiensis – världsbäst på att bitas.

Alligator mississippiensis – världsbäst på att bitas.

– En jämförelse mellan bitkraften hos olika djur kompliceras av att mätningarna har gjorts med olika metoder, både direkta mätningar av kraften hos levande djur och indirekta baserade på kranier. En del mätningar har gjorts framtill i käken, andra baktill där bitkraften är större, förklarar Anders Lundquist, universitets­lektor vid Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet.

Resultaten är också mycket­ varierande. För olika hyenaarter rapporteras bitkrafter i newton (N) på 9 000 (oklart var i käken), 4 500 (vid bakersta tanden), 889-1030 (vid rovtanden mitt i käken) samt 508-773 (vid hörntänderna). För lejon­ rapporteras bitkrafter i newton (N) på 4 168 (vid bakersta tanden), 2 023 (vid rovtanden) samt 1314-1768 (vid hörntänderna). Således talar en del siffror för lejonet, andra för hyenorna.

Hyenorna är mindre än lejonen, men kan ändå konkurrera med dem när det gäller bitkraft. Detta kan ha att göra med att deras käkapparat är anpassad till att krossa stora skelettben för att komma åt den näringsrika märgen.

Den högsta mätta bitkraften för ett nu levande djur är 13 172 N för ett krokodildjur, Alligator mississippiensis. Indirekta mätningar på den utdöda dinosaurien Tyrannosaurus rex ger ett ännu högre värde, 13 400 N.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter