Virtuellt trafikvett

I försöket fick barn vr-glasögon och skulle sedan trycka på en grön knapp om det var säkert att gå över en virtuell gata. Barnen felbedömde ofta läget och hade det  varit på riktigt hade risken varit stor att de blivit påkörda. Bild: Anat Meir/ BGU

I försöket fick barn vr-glasögon och skulle sedan trycka på en grön knapp om det var säkert att gå över en virtuell gata. Barnen felbedömde ofta läget och hade det varit på riktigt hade risken varit stor att de blivit påkörda. Bild: Anat Meir/ BGU

”Ingen bil, ingen krokodil. Inga bilar inga troll, titta noga åt båda håll.”

På förskolorna jobbar personalen hårt med att nöta in trafiksäkerhet hos barnen. Och det behövs – flera studier har visat att barn har svårare än vuxna att uppfatta potentiella faror i trafiken. För att bättre förstå hur barn bedömer om det är säkert eller inte att gå över en gata lät forskare vid Ben-Gurion-universitetet i Israel barn gå över ett antal virtuella gator. Barnen utrustades med vr-glasögon och barnens ögonrörelser registrerades. När det var säkert att gå över tryckte de på en grön knapp. Det visade sig att de yngsta barnen, till de medföljande föräldrarnas fasa, knappt tvekade alls innan de var beredda att gå ut i gatan, även om sikten var starkt begränsad. De äldre barnen tvekade visserligen en stund – men klev sedan rakt ut i gatan med samma dåliga resultat. I ett annat försök lät de barn genomgå en 40 minuter lång säkerhetsövning med hjälp av samma teknik, något som jämfört med en kontrollgrupp visade sig ge mycket bra resultat.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter