Visayavårtsvin - svin med punkfrisyr

Visayavårtsvin ser lustiga ut med sina stora kalufser mitt emellan öronen och sina långa trynen. Galtarnas kalufs blir riktigt uppseendeväckande inför parningssäsongen.
Tyvärr ser framtiden ganska dyster ut för vårtsvinen som bara finns på två filippinska öar.

Med en riktigt snygg lugg lockar galten till sig honor under parningssäsongen.

Med en riktigt snygg lugg lockar galten till sig honor under parningssäsongen.

Upp mot 95 procent av svinets naturliga miljö har skövlats eller förstörts, och de lokala bönderna skjuter dem då svinen anses vara skadedjur. Det gör att antalet visayavårtsvin har minskat drastiskt.

Sus cebifrons, visayavårtsvin, är akut hotade och finns idag endast på de två Visayaöarna Panay och Negros­ i Filippinerna. Förr fanns de på många fler av de intilliggande öarna.

Svinen lever i den tropiska skogsmiljön men lockas ibland till odlade marker där de smaskar i sig av bondens säd. Detta beteende och böndernas irritation fick den filippinska regeringen att på 1960-talet dela ut gift till bönderna, vilket skulle användas för att ta död på så många svin som möjligt.

Här syns det vita bandet som går tvärs över trynet från mungipa till mungipa.

Här syns det vita bandet som går tvärs över trynet från mungipa till mungipa.

Tuppkam

Visayavårtsvinet är mörkgrått och kroppen är täckt med kraftig borst. På suggan är borsten oftast mörka medan de är mer ljusbruna och ibland silveraktiga på galten. Mellan öronen är hårväxten lite tätare vilket ger svinet dess karakteristiska utseende med en ordentlig kalufs mitt på huvudet. Och när parningssäsongen sätter igång, börjar håret på galtarna växa rejält. Från huvudet ner till svansen kan håret bli omkring 23 centimeter långt och det är inte ovanligt att den långa luggen hänger ned i ögonen. Håret mitt uppe på huvudet står däremot rakt upp, som en tuppkam eller om man vill – punkfrisyr.

När sedan suggorna valt sin galt och parningen är avklarad, tappar galten sin tjusiga hårman. Men den växer ut till nästa parningssäsong för att på nytt imponera på suggorna.

Den uppseendeväckande punkfrisyren trillar ibland ner över galtens ögon.

Den uppseendeväckande punkfrisyren trillar ibland ner över galtens ögon.

Vårtor

Namnet vårtsvin kommer troligen från de tre ansiktsvårtorna som endast galtarna har. De tre vårtorna är som köttiga knölar som biologer tror skyddar ansiktet mot andra svins betar­ när de slåss.

Ett annat kännetecken som visayavårtsvinen har är ett ljust band tvärs över det långa trynet.

Svinet lever ofta i familjegrupper med tre till tolv medlemmar med en vuxen galt, flera vuxna suggor och deras kultingar. Suggorna föder oftast en till tre kultingar under den torra perioden och när de föds är de ljusbruna med fyra mörkare band längs med kroppen. Dessa band försvinner när kultingarna uppnår vuxen ålder, ungefär vid ett års ålder.

Kultingarna föds ljusbruna med fyra mörka ränder utmed kroppen. Vid ungefär ett års ålder är de vuxna och får då den mörkgrå färgen.

Kultingarna föds ljusbruna med fyra mörka ränder utmed kroppen. Vid ungefär ett års ålder är de vuxna och får då den mörkgrå färgen.

Allätare

Visayavårtsvinen är mycket duktiga simmare och det har hänt att människor i båtar sett en flock vårtsvin simma mellan öarna.

Annars tillbringar svinen gärna tiden med att tillsammans vältra sig i lera, när de inte bökar runt och letar efter mat. Precis som de flesta andra svindjur är de allätare. Allt från fallfrukt, knölar, rötter, insekter och till och med as, slinker ner.

Eftersom framtiden för visayavårtsvinen just nu inte ser så ljus ut, upprättas skyddszoner på öarna där svinen lever och arten ingår också i flera bevarandeprojekt samt avelsprogram hos djurparker.  

En flock visayavårtsvin består oftast av en galt, några vuxna suggor och deras kultingar.

En flock visayavårtsvin består oftast av en galt, några vuxna suggor och deras kultingar.

Fakta: 
Visayavårtsvin
Latinskt namn: Sus cebifrons
Längd: so – 90–100 centimeter, galt – 115–125 centimeter.
Svans: cirka 23 centimeter.
Höjd: so – 30–45 centimeter, galt cirka 63 centimeter.
Vikt: so – 25–30 kilo, galt 35–40 kilo.
Kännetecken: ett vitt band över trynet och galtarnas tuppkam vid parningstid.
Livslängd: Cirka 10 – 15 år.
Visayavårtsvinen är endemiska på två av de filippinska Visayaöarna, Panay och Negros.

Visayavårtsvinen är endemiska på två av de filippinska Visayaöarna, Panay och Negros.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter