Vit dvärg vägd med gravitationslins

Astronomer bakom en studie i Science har lyckats göra något som Albert Einstein inte ens vågade drömma om. De har utgått från den stora fysikerns allmänna relativitetsteori för att mäta massan hos en stjärna.

Einstein förutsåg att gravitationen från massiva objekt kröker rumtiden, vilket innebär att även ljus kommer att avledas. Om en stjärna ligger i linje med en annan stjärna med stor massa, så kommer ljuset från den bakre stjärnan att förvrängas. Fenomenet kallas för gravitationslins och utnyttjas flitigt av astronomer för olika ändamål.

Så kallad gravitationell mikrolinsning är en variant där man mäter hur ljuset varierar när en stjärna rör sig lite grann framför en annan. Detta har nu forskare utnyttjat för att ”väga” en stjärna som passerade framför en annan.

Med hjälp av Hubble-teleskopet såg de den vita dvärg­stjärnan Stein 2051 B röra sig in framför en annan stjärna och krökte ljuset från denna. Forskarna kunde då mäta de små skiftningarna i den bakre stjärnans skenbara position och den verkliga. Utifrån de uppgifterna kunde de räkna ut att Stein 2051 B har en massa motsvarande ungefär 68 procent av solens. Beräkningar av massa genom gravitationell mikrolinsning har aldrig tidigare gjorts, men kan bli en mycket användbar metod i framtiden.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter