Vithajen agerar likt en seriemördare

Det finns fler likheter mellan en vithaj och en seriemördare än man kan tro. Så pass stora likheter att forskarna vid University of Miami använder sig av ett verktyg, så kallad geografisk profilering, för att kartlägga hajarna. Ett verktyg som normalt används av polisen för att hitta seriemördare.

Hajarnas jaktstrategi är inte slumpmässig på något sätt. Innan hajen attackerar analyseras antal potentiella byten. Hajarnas lyckas bättre när ljuset är dåligt och större hajar har en tendens att vara bättre jägare än mindre och yngre hajar. Det kan betyda att äldre hajar förfinar sin jaktförmåga utifrån erfarenheter eller helt enkelt att de jagar bort de yngre, mindre hajarna från de bästa jaktområdena.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter