MÄNNISKAN BAKOM ENHETEN

VOLTA - BATTERIETS UPPFINNARE

Vissa vetenskapsmän har varit så viktiga för vår förståelse av världen vi lever i att de fått enheter uppkallade efter sig. En av dem är Alessandro Volta, som skapade världens första batteri för att visa att elektriciteten inte var – som man trodde då – begränsad till djurdelar.

Alessandro Volta demonstrerar sin Volta-stapel för Napoleon – som blir så imponerad att han omedelbart gör Volta till greve.

Alessandro Volta demonstrerar sin Volta-stapel för Napoleon – som blir så imponerad att han omedelbart gör Volta till greve.

Det är Alessandro Volta som möjliggjort existensen av så olika saker som bilar, fjärrkontroller, cykellysen, mp3-spelare, hörapparater och spelande gratulationskort. I alla fall indirekt. Det var nämligen Volta som år 1800 uppfann det första praktiskt användbara batteriet, den så kallade Volta­stapeln.

Voltas stapel bestod av ett antal celler­ som staplats på varandra och som alltså var seriekopplade. Varje cell bestod av ledare av tre olika typer: en platta av koppar (eller silver), en av tenn (eller zink), samt mellan dem en pappskiva eller liknande indränkt i saltvatten (eller någon annan ledande vätska). Stapeln var den första apparat som kunde producera en stadig ström av laddningar. Varje cell gav en spänning­ på ungefär vad vi numera definierar som 1 volt.

Alessandro Volta föddes i Como 1745. Vid sidan av batteriet gjorde han flera andra, naturvetenskapliga upptäckter – bland annat gasen metan.

Alessandro Volta föddes i Como 1745. Vid sidan av batteriet gjorde han flera andra, naturvetenskapliga upptäckter – bland annat gasen metan.

Nu var det inte strömförsörjning till mer eller mindre oumbärliga elektriska­ apparater som Volta hade i tankarna när han skapade sin stapel. Istället hade den till stor del sitt ursprung i en kollegas, läkaren och forskaren Luigi Galvanis, forskning. Galvani, som dog 1798, hade under många år studerat hur djurs muskler och nerver påverkas av elektricitet. Berömda är hans experiment med grodlår och metalltrådar, vilka ledde till en stark tro på så kallad animalisk elektricitet.

Volta ansåg att fenomenet var bredare än så och forskade systematiskt för att bevisa det. Hans experiment visade mycket riktigt att det var kombinationen av två olika metaller som var det fundamentala. År 1801 fick han i Paris visa sin stapel för Napoleon, som blev så överväldigad att han utsåg Volta­ till greve och senator i kunga­riket Lombardiet­.

När Volta uppfann batteriet var han 55 år gammal och professor i fysik vid universitetet i Pavia sedan 20 år tillbaka. Hans Voltastapel blev mycket uppmärksammad och spridd, men själv verkar han inte ha exploaterat

Voltmeter från sent 1800-tal. Vi mäter spänning i volt – enheten har fått sitt namn efter­ Volta.

Voltmeter från sent 1800-tal. Vi mäter spänning i volt – enheten har fått sitt namn efter­ Volta.

sin uppfinning i någon större omfattning, trots att han levde många år till. Istället­ var det två engelska vetenskapsmän, Anthony­ Carlisle och William Nicholson­, som bara några månader efter att Volta gjort sin stapel­ känd tillverkade ett eget batteri och lyckades sönderdela vatten genom elektrolys. 1809 upptäckte den engelske kemisten Humphry Davy natrium och kalium, med hjälp av ett batteri bestående av 3 000 celler och elektro­lys. Batteriet utvecklades vidare av bland andra den engelske kemisten John Daniel och den franske kemisten Georges Leclanché (se Frågor & svar, AoV nr 8-2007).

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio­ Volta föddes 1745 i Como i Lombardiet i norra Italien. 1775 gjorde­ han en annan viktig uppfinning, den så kallade elektroforen – en apparat som kunde användas för att skapa, lagra och flytta statisk elektricitet­. Han studerade kapacitans och var även inne på kemiområdet, där han bland annat upptäckte gasen metan.

Volta dog 1827, 82 år gammal. Med tanke på hans insatser inom elektricitetens område är det passande att han har fått ge namn åt SI-enheten för elektrisk spänning, volt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter