Yetin dna-analyserad

I Himalaya och på den tibetanska högplatån lever den mystiska yetin, eller snömannen. I alla fall enligt myten. Några vetenskapliga bevis för denna människolika jätteapas existens finns inte. Många har dock hävdat att de hittat hårtussar, skelettdelar, hud och till och med avföring från varelsen. Nu har nio av dessa fynd dna-analyserats och inte heller den undersökningen ger stöd för att det springer omkring någon monsterapa i Tibet och Nepal. Ett av fynden kom från en hund och de övriga åtta kunde allihop härledas till olika björnarter i området.

En typisk snöman. En del av de lämningar som påstås härröra från den mytologiska yetin har visat sig komma från björnar. Bild: Abdullah Khan, Snow Leopard Foundation.

En typisk snöman. En del av de lämningar som påstås härröra från den mytologiska yetin har visat sig komma från björnar. Bild: Abdullah Khan, Snow Leopard Foundation.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter